Turističko domaćinstvo

Zvanično otvaranje – 1.9.2017.

U toku godine, seosko turističko domaćinstvo biće otvoreno od 1.5. do 1.10.

Obavezna najava putem kontakt telefona ili e-maila.

Kontakt informacije:
Borjana Gavrilov Bolić, 
Tel.: 064/366-96-58
E-mail: bgbolic@gmail.com