Jahanje

JAHANJE – Program letnjih radionica 2017

Pretpostavka je da za 7 dana dete može da uspostavi poverljiv odnos sa konjem kao i da nauči osnovno ponašanje u blizini konja i oseti prijatnost usled uspostavljene bliskosti. U prvoj fazi deca upoznaju konja i opremu koja će biti korištena u toku treninga. U idućem koraku uči se sam način opremanja konja i stav prilaženja i penjanja. Kada je dete uspostavilo ravnotežu na konju, vežba upravljanje i držanje. Zaštitna kaciga je obezbeđena. Roditelji treba da potpišu saglasnost za dete kao i izjavu da ne postoje zdravstvene smetnje da dete bude u kontaktu sa životinjom.

Trener – Petar Jurić, trener jahanja
Saradnik – Dalibor Bolić, trener jahanja
Saradnik – Romina Salai Vucelić, dr veterine