Dnevni raspored aktivnosti

Model dnevnog/nedeljnog programa:

  • Svakog dana doručak je od 8:00 do 8:30/užina u 10:00/ručak od 12:30 do 13:00/užina u 16:00/večera od 19:00 do 19:30 časova. 
  • Prepodne: jutarnje vežbanje
  • Između doručka i ručka su časovi nemačkog jezika (od 9 do 12)
  • Popodne: posle ručka je odmor do 15 sati
  • Od 15 do 16 sati je dramska radionica
  • Užina
  • 16:30- 17:30 engleski jezik / jahanje
  • Pauza za odlazak na sladoled
  • 18:00 – 19:00 engleski jezik / jahanje (promena grupa)

NAPOMENA: Sreda popodne je predviđena za izlet u grad, kreće se u 16 sati, a subota je predviđena za izlet u zoo-vrt, povratak je na ručak u kamp.
Dolazak dece je predviđen za nedelju u 17 sati, a odlazak u nedelju u periodu od 13 do 15 sati.