Dnevni raspored aktivnosti

Model dnevnog/nedeljnog programa:

  • Svakog dana doručak je od 8:00 do 8:30/užina u 10:00/ručak od 12:30 do 13:00/užina u 16:00/večera od 19:00 do 19:30 časova. 
  • Prepodne: jutarnje vežbanje
  • Između doručka i ručka su časovi nemačkog jezika (od 9 do 12)
  • Popodne: posle ručka je odmor do 15 sati (bazen)
  • Od 15 do 17 sati je dramska radionica (sa pauzom za užinu)
  • Odlazak na sladoled
  • 17:30 – 19:00 engleski jezik 
  • 19:00 večera

NAPOMENE:

  • Sreda popodne je predviđena za izlet, a subota je predviđena za odlazak u zoo-vrt.
  • Dolazak dece je predviđen za nedelju u 17 sati, a odlazak u nedelju u periodu od 13 do 15 sati.