Fotografije

Letnji kamp za decu Palić – fotografije
kliknite na jednu fotografiju da je otvorite i levom (ili desnom) strelicom na tastaturi gledajte sledeće fotografije

Letnji Kamp 2012 - DRUGA GRUPA

Fotografije – Letnji kamp za decu Palić 2012. godine

Letnji Kamp 2012 - PRVA GRUPA

Fotografije – Letnji kamp za decu Palić 2012. godine

Letnji Kamp 2011

Fotografije - Letnji kamp za decu Palić 2011. godine

Letnji Kamp 2010

Fotografije - Letnji kamp za decu Palić 2010. godine

magbo system